ZŠ Mělník-Mlazice je menší škola pouze s 1. stupněm
(pro děti od 1. do 5. třídy) s pěti učebnami o celkové kapacitě 100 žáků.

Škola má také
svou vlastní menší tělocvičnu, dvě oddělení školní družiny a školní jídelnu, obědy jsou přiváženy z nedaleké mateřské školy.
Vedle školní budovy je zahrada s menším objektem, který je v současné době využíván výtvarným oborem ZUŠ Mšeno.
Školní
hřiš bylo v roce 2009 nově zrekonstruováno díky nadačnímu příspěvku 250 000 Kč od firmy ČEZ. Pro sportování dětí je využíván také blízký park se sportovním hřištěm.

Škola se v letech 2011 až 2013 zapojila do projektu EU peníze školám.


Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Podle tohoto vzdělávacího programu je výuka anglického jazyka zařazena již od 1. ročníku.

V době svého volného času se zde mohou děti účastnit několika zájmových činností: kroužku zábavných "skorovědeckých" pokusů z chemie, fyziky a biologie Veselá věda, sportovního kroužku, výtvarného oboru Základní umělecké školy Mšeno.


Školy v přírodě jsou v posledních letech realizovány ve spolupráci s firmou Star Line, s agenturou PAC a společností Sportlines.