Školní družina

Provoz školní družiny a relaxačního kroužku je od 11. 3. 2020 přerušen až
do odvolání.

Zájezd do JumpAreny se přesouvá na středu 15. 4. 2020.


Platby za školní družinu na šk. r. 2019/2020  Úplata za účastníka činí 750,- Kč/ pololetí, platí se bezhotovostně na účet školy 0461047389/0800, do kolonky zpráva pro příjemce uveďte: ŠD+celé jméno dítěte. Úplata musí být uhrazena do 15.září za 1.pololetí a za 2.pololetí do 15.února. Úplata na zajištění pitného režimu v ŠD činí 50 Kč/pololetí a je splatná předem. Platí se v měsících září a únor. Úplatu vybírá paní vychovatelka v hotovosti.

Úplata za relaxační kroužek na šk. r. 2019/2020  Úplata za účastníka činí 375,-Kč/pololetí, platí se bezhotovostně na účet školy 0461047389/0800, do kolonky zpráva pro příjemce uveďte: RK+celé jméno dítěte.
Úplata musí být uhrazena do 15.září za 1.pololetí a za 2.pololetí do 15.února.

Potřeby do školní družiny

Sportovní oblečení – tepláky, mikinu, kraťasy, triko, sportovní obuv - vše prosíme podepsat!!!!!

Hygienické krabicové kapesníky a papírové utěrky.

Vedoucí vychovatelka (1. oddělení): Monika Petržílková (m.petrzilkova@zsmlazice.cz)

Vychovatelka (2. oddělení): Ivana Vejdělková

Telefon:
739 575 230 (6.30–7.40 hod. a 11.45–16.45 hod.)
315 670 355 (jen ve výjimečných případech)
Ranní provoz relaxačního kroužku: 6.30–7.40 hod. (příchod do 7.25) - Jana Vejdělková
Odpolední provoz školní družiny: 11.45–16.45 hod. (1. a 2. oddělení)

Řád školní družiny

Dodatek k řádu ŠD