Školní družina

Zápis do školní družiny a relaxačního kroužku na š.r. 2020/2021
Zápis proběhne od 28. 5. 2020 do 15. 6. 2020

Zákonný zástupce řádně vyplněnou přihlášku odešle buď elektronicky na
e-mail m.petrzilkova@zsmlazice.cz, nebo vloží do poštovní schránky školy v nadepsané
obálce - na obálku napište ŠD.

Kapacita školní družiny byla navýšena na 60 žáků - žáci 1. - 3.třídy jsou přijímáni bez omezení.

Přihláška do školní družiny zde

Zápisní lístek do relaxačního kroužku zde

Přihlášky jsou také v tištěné podobě ve vestibulu školy.


Jump Arena - zájezd do Jump Areny se ruší. Peníze vám budou vráceny v hotovosti v plné
výši. Rodiče, jejichž děti nechodí do odpolední skupiny, si mohou peníze vyzvednout
v úterý 2. 6. 2020 od 16:00 do 17:00 hod.Návrat žáků 25. 5. do školy - text e-mailu rodičům z 20. 5., jeho přílohy (čestné prohlášenínávratka k odpoledním odchodům, informace z MŠMT).

Provoz školní družiny a relaxačního kroužku je od 11. 3. 2020 přerušen až
do odvolání.Platby za školní družinu na šk. r. 2019/2020  Úplata za účastníka činí 750,- Kč/ pololetí, platí se bezhotovostně na účet školy 0461047389/0800, do kolonky zpráva pro příjemce uveďte: ŠD+celé jméno dítěte. Úplata musí být uhrazena do 15.září za 1.pololetí a za 2.pololetí do 15.února. Úplata na zajištění pitného režimu v ŠD činí 50 Kč/pololetí a je splatná předem. Platí se v měsících září a únor. Úplatu vybírá paní vychovatelka v hotovosti.

Úplata za relaxační kroužek na šk. r. 2019/2020  Úplata za účastníka činí 375,-Kč/pololetí, platí se bezhotovostně na účet školy 0461047389/0800, do kolonky zpráva pro příjemce uveďte: RK+celé jméno dítěte.
Úplata musí být uhrazena do 15.září za 1.pololetí a za 2.pololetí do 15.února.

Potřeby do školní družiny

Sportovní oblečení – tepláky, mikinu, kraťasy, triko, sportovní obuv - vše prosíme podepsat!!!!!

Hygienické krabicové kapesníky a papírové utěrky.

Vedoucí vychovatelka (1. oddělení): Monika Petržílková (m.petrzilkova@zsmlazice.cz)

Vychovatelka (2. oddělení): Ivana Vejdělková

Telefon:
739 575 230 (6.30–7.40 hod. a 11.45–16.45 hod.)
315 670 355 (jen ve výjimečných případech)
Ranní provoz relaxačního kroužku: 6.30–7.40 hod. (příchod do 7.25) - Jana Vejdělková
Odpolední provoz školní družiny: 11.45–16.45 hod. (1. a 2. oddělení)

Řád školní družiny

Dodatek k řádu ŠD