Informace

Školní řád

Školská rada

Ochrana osobních údajů

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019 zde.

Volby do školské rady - leden 2018
23. 1. 2018 Za zákonné zástupce žáků byla do školské rady zvolena 38 hlasy paní Eva Šimáňová.
Děkujeme všem kandidátům za účast a zákonným zástupcům za vyplnění volebních lístků.

Prázdniny a organizace školního roku 2017/2018 naší školy.

Pro budoucí prvňáčky ve školním roce 2017/2018:

Třídní učitelka 1. třídy - PaedDr. Lenka Švecová.

Seznam přijatých do ŠD a RK zde.

Zahájení nového školního roku je v pondělí 4. září 2017 od 8.00 do 8.45 h 
   (bez školních aktovek i bez přezůvek) v doprovodu rodiče.

V úterý 5. 9. a ve středu 6. 9. mají prvňáčci jen dvě vyučovací hodiny (do 9.40 h), 
od úterý je v provozu školní jídelna, školní družina a relaxační kroužek (dřívější ranní družina). 

Ve čtvrtek 7. 9. a v pátek 8. 9. mají tři vyučovací hodiny (do 10.50 h),
od pondělí 11. září čtyři vyučovací hodiny dle rozvrhu (denně do 11.45 h).

Předběžný seznam věcí do 1. třídy zde (vše bude upřesněno 4. 9.), věci stačí pořídit do 15. září.


Vyučování v prvním týdnu pro ostatní ročníky:

V pondělí 4. září 2017- jedna vyuč. hodina (bez školní aktovky i bez přezůvek);
v úterý 5. září a ve středu 6. září - 2. a 3. třída - tři vyuč. hodiny (do 10.50 h); 4. a 5. třída - čtyři vyuč. hodiny (do 11.45 h).

Od čtvrtka 7. září - vyučování dle rozvrhu.


Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 5. 9. 2017.
Seznam přijatých zde.


Provoz školní jídelny bude zahájen v úterý 5. 9. 2017
O
bědy se vydávají přibližně od 11.45 h. 
Obědy mají děti navštěvující jídelnu v předcházejícím školním roce automaticky přihlášeny. Oběd je nutné odhlásit alespoň den předem (tel. do kuchyně v MŠ 315 671 731).


Zájmové kroužky budou od října 2017, informace žáci dostanou na začátku školního roku.


INFORMACE k CD-ROM v pracovním sešitu HAPPY HOUSE a HAPPY STREET:
V novém systému Windows 10 se vyskytly potíže se spuštěním CD-ROM,
materiály z disků jsou na internetových odkazech:

Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek:

1. hodina 8.00 – 8.45 h (přestávka 8.45 – 8.55 h)

2. hodina 8.55 – 9.40 h (přestávka 9.40 – 10.05 h)

3. hodina 10.05 - 10.50 h (přestávka 10.50 – 11.00 h)

4. hodina 11.00 – 11.45 h (přestávka 11.45 – 11.55 h)

5. hodina 11.55 – 12.40 h (přestávka 12.40 – 12.50 h)

6. hodina 12.50 – 13.35 h (přestávka 13.35 – 13.45 h)

7. hodina 13.45 – 14.30 h