Informace

Informace k hodnocení žáků:

Vážení rodiče,
dle § 4 Vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás informuji o způsobu hodnocení Vašich dětí. Zachováme stejný způsob jako doposud, tudíž klasifikace. Celé znění vyhlášky najdete zde.

(Mgr. Petra Hrušková, ředitelka školy; zveřejněno 4. 6. 2020)


Uplatnění nároku na ošetřovné - informace z MPSV zde (odkaz na ČSSZ, kde je formulář k vyplnění online i k tisku).

Návrat žáků 25. 5. do školy - text e-mailu rodičům z 20. 5., jeho přílohy (čestné prohlášení, návratka k odpoledním odchodům, informace z MŠMT).


Výsledky zápisu do 1. třídy 2020/2021 zde.


Možnosti procvičování na internetu:
Knihy ke čtení na internetu


Rozvrhy tříd od 1. 2. 2020

Plán akcí 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020

Školní řád

Dokumenty

Školská rada

Ochrana osobních údajů

Seznam žáků přijatých do školní družiny a relaxačního kroužku na školní rok 2019/2020 zde.


Pro budoucí prvňáčky ve školním roce 2019/2020:

Třídní učitelka 1. třídy - Mgr. Ivana Stránská.

Zahájení nového školního roku je v pondělí 2. září 2019 od 8.00 do 8.45 h 
   (bez školních aktovek i bez přezůvek) v doprovodu rodiče.

V úterý 3. 9. a ve středu 4. 9. mají prvňáčci jen dvě vyučovací hodiny (do 9.40 h), 
od úterý je v provozu školní jídelna, školní družina a relaxační kroužek (dřívější ranní družina). 

Ve čtvrtek 5. 9. a v pátek 6. 9. mají tři vyučovací hodiny (do 10.50 h),
od pondělí 9. září čtyři vyučovací hodiny dle rozvrhu (denně do 11.45 h).

Předběžný seznam věcí do 1. třídy zde (vše bude upřesněno 2. 9.), věci stačí pořídit do 15. září.


Vyučování v prvním týdnu pro ostatní ročníky:

V pondělí 2. září 2019 - jedna vyuč. hodina (bez školní aktovky i bez přezůvek);
v úterý 3. září a ve středu 4. září - 2. a 3. třída - tři vyuč. hodiny (do 10.50 h); 4. a 5. třída - čtyři vyuč. hodiny (do 11.45 h).

Čtvrtek 5. září a pátek 6. září - vyučování do 11.45 h.
Od pondělí 9. září dle rozvrhu.


Provoz školní družiny (ŠD) a relaxačního kroužku bude zahájen v úterý 3. 9. 2019.


Provoz školní jídelny bude zahájen v úterý 3. 9. 2019
O
bědy se vydávají přibližně od 11.45 h. 
Obědy mají děti navštěvující jídelnu v předcházejícím školním roce automaticky přihlášeny. Oběd je nutné odhlásit alespoň den předem (tel. do kuchyně v MŠ 315 671 731).


Zájmové kroužky budou od října 2019, informace žáci dostanou na začátku školního roku.


INFORMACE k CD-ROM v pracovním sešitu HAPPY HOUSE a HAPPY STREET:
V novém systému Windows 10 se vyskytly potíže se spuštěním CD-ROM,
materiály z disků jsou na internetových odkazech:

Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek:

1. hodina 8.00 – 8.45 h (přestávka 8.45 – 8.55 h)

2. hodina 8.55 – 9.40 h (přestávka 9.40 – 10.05 h)

3. hodina 10.05 - 10.50 h (přestávka 10.50 – 11.00 h)

4. hodina 11.00 – 11.45 h (přestávka 11.45 – 11.55 h)

5. hodina 11.55 – 12.40 h (přestávka 12.40 – 12.50 h)

6. hodina 12.50 – 13.35 h (přestávka 13.35 – 13.45 h)

7. hodina 13.45 – 14.30 h