Informace

Výsledky zápisu dětí do 1. třídy 2017/2018, kritéria k přijetí.

INFORMACE k CD-ROM v pracovním sešitu HAPPY HOUSE a HAPPY STREET:
V novém systému Windows 10 se vyskytly potíže se spuštěním CD-ROM,
materiály z disků jsou na internetových odkazech:


Pro budoucí prvňáčky ve školním roce 2016/2017:

Třídní učitelka 1. třídy - Mgr. Lucie Obstová.
Zahájení nového školního roku je ve čtvrtek 1. září 2016 od 8.00 do 8.45 h 
   (bez školních aktovek i bez přezůvek) v doprovodu rodiče.

V pátek 2. září mají prvňáčci jen dvě vyučovací hodiny (do 9.40 h), 
od pátku je v provozu školní jídelna a také školní družina (včetně ranní). 

V pondělí 5. 9. mají tři vyučovací hodiny (do 10.50 h),
od úterý 6. září čtyři vyučovací hodiny dle rozvrhu (denně do 11.45 h).

Seznam věcí do 1. třídy zde, věci stačí pořídit do 15. září.


Pro ostatní ročníky:

Třídní učitelky zůstávají beze změny jako v minulém školním roce.
Vyučování v prvním týdnu:
čtvrtek 1. září 2016 - jedna vyuč. hodina (bez školní aktovky i bez přezůvek)
pátek  2. září - 2. a 3. třída - tři vyuč. hodiny (do 10.50 h)
                    4. a 5. třída - čtyři vyuč. hodiny (do 11.45 h)

Od pondělí 5. září - vyučování dle rozvrhu.


Provoz školní družiny bude zahájen v pátek 2. 9. 2016.
Informace k přihlašování do ŠD zde.


Provoz školní jídelny bude zahájen v pátek 2. 9. 2016.
O
bědy se vydávají přibližně od 11.45 h. 
Obědy mají děti navštěvující jídelnu v předcházejícím školním roce automaticky přihlášeny. Oběd je nutné odhlásit alespoň den předem (tel. do kuchyně v MŠ 315 671 731).


Zájmové kroužky budou od října 2016, informace žáci dostanou na začátku školního roku.


Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek:

1. hodina 8.00 – 8.45 h (přestávka 8.45 – 8.55 h)

2. hodina 8.55 – 9.40 h (přestávka 9.40 – 10.05 h)

3. hodina 10.05 - 10.50 h (přestávka 10.50 – 11.00 h)

4. hodina 11.00 – 11.45 h (přestávka 11.45 – 11.55 h)

5. hodina 11.55 – 12.40 h (přestávka 12.40 – 12.50 h)

6. hodina 12.50 – 13.35 h (přestávka 13.35 – 13.45 h)

7. hodina 13.45 – 14.30 h