Informace

Rozvrhy tříd od 1. 2. 2019

Školní řád

Školská rada

Ochrana osobních údajů


Hledáme pedagoga s kvalifikací pro výuku na 1. stupni ZŠ s nástupem od 1. 2. 2019. Jedná se o zástup za vyučující na mateřské dovolené. Další informace u ředitele školy.

Plán akcí 2018/2019 zde.

Organizace školního roku 2018/2019: Informace z webu MŠMT zde.
Ředitelské volno: 14. září a 21. prosince 2018, 6. a 7. května, 28. června 2019.

Pro budoucí prvňáčky ve školním roce 2018/2019:

Třídní učitelka 1. třídy - Mgr. Helena Štefanová.

Zahájení nového školního roku je v pondělí 3. září 2018 od 8.00 do 8.45 h 
   (bez školních aktovek i bez přezůvek) v doprovodu rodiče.

V úterý 4. 9. a ve středu 5. 9. mají prvňáčci jen dvě vyučovací hodiny (do 9.40 h), 
od úterý je v provozu školní jídelna, školní družina a relaxační kroužek (dřívější ranní družina). 

Ve čtvrtek 6. 9. a v pátek 7. 9. mají tři vyučovací hodiny (do 10.50 h),
od pondělí 10. září čtyři vyučovací hodiny dle rozvrhu (denně do 11.45 h).

Předběžný seznam věcí do 1. třídy zde (vše bude upřesněno 3. 9.), věci stačí pořídit do 15. září.


Vyučování v prvním týdnu pro ostatní ročníky:

V pondělí 3. září 2018 - jedna vyuč. hodina (bez školní aktovky i bez přezůvek);
v úterý 4. září a ve středu 5. září - 2. a 3. třída - tři vyuč. hodiny (do 10.50 h); 4. a 5. třída - čtyři vyuč. hodiny (do 11.45 h).

Od čtvrtka 6. září - vyučování dle rozvrhu.


Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 4. 9. 2018.
Zápis do ŠD a RK (relaxační kroužek = dříve ranní družina) 2018/2019
proběhne v úterý 28. 8. a ve středu 29. 8. 2018 od 14 do 16 h.


Provoz školní jídelny bude zahájen v úterý 4. 9. 2018
O
bědy se vydávají přibližně od 11.45 h. 
Obědy mají děti navštěvující jídelnu v předcházejícím školním roce automaticky přihlášeny. Oběd je nutné odhlásit alespoň den předem (tel. do kuchyně v MŠ 315 671 731).


Zájmové kroužky budou od října 2018, informace žáci dostanou na začátku školního roku.


INFORMACE k CD-ROM v pracovním sešitu HAPPY HOUSE a HAPPY STREET:
V novém systému Windows 10 se vyskytly potíže se spuštěním CD-ROM,
materiály z disků jsou na internetových odkazech:

Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek:

1. hodina 8.00 – 8.45 h (přestávka 8.45 – 8.55 h)

2. hodina 8.55 – 9.40 h (přestávka 9.40 – 10.05 h)

3. hodina 10.05 - 10.50 h (přestávka 10.50 – 11.00 h)

4. hodina 11.00 – 11.45 h (přestávka 11.45 – 11.55 h)

5. hodina 11.55 – 12.40 h (přestávka 12.40 – 12.50 h)

6. hodina 12.50 – 13.35 h (přestávka 13.35 – 13.45 h)

7. hodina 13.45 – 14.30 h