Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.Ředitelské volno připadne na pondělí 24. a úterý 25. října 2016, na ně navazují

podzimní prázdniny ve středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017


J

ednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Pro jarní prázdniny v délce jednoho týdne je stanoven termín 13. až 19. února 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2017.


Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017


Hlavní prázdniny
budou trvat  od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.


Termíny rodičovských schůzek budou upřesněny v žákovském notýsku.