Školská rada

Volby - říjen 2016

Eva Šimáňová se stává členem školské rady z řad zákonných zástupců.

Všem, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme.
Výňatek ze zákona č. 317/2008 (Školský zákon), týkající se školské rady.

Volební řád školské rady.