Události

Duben 2018
17. a 18. 4. zápis do 1. třídy (14-17 h dle pozvánek) - kritéria k přijetí
24. 4. loutkové divadlo ve škole
26. 4. - 1.-3. tř.- přednáška o dravcích
27. 4. - 4. a 5. tř. - přednáška o dravcích

Březen 2018
27. 3. Velikonoční jarmark ve škole (14.30 až 16.30 h)

Únor 2018
6. 2. - 1. a 2. třída - Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze

Leden 2018
11. 1. Seznam kandidátů do voleb školské rady: Ing. Mgr. Petr Burian, Magdaléna Jakešová, Eva Šimáňová. Hlasovací lístky obdrží zák. zástupci 12. 1., lístky je možné odevzdat do 22. 1.
23. 1. Za zákonné zástupce žáků byla do školské rady zvolena 38 hlasy paní Eva Šimáňová.
Děkujeme všem kandidátům za účast a zákonným zástupcům za vyplnění volebních lístků.
29. 1. Bublinková show Navaro (ve škole)
31. 1. pololetní vysvědčení (vyučování dle rozvrhu)

Říjen 2017
2. 10. začátek kroužku Veselá věda (pondělí 13.30-14.30 h)
5. 10. 3. a 4. tř. - začátek kurzu bruslení
13. 10. fotografování dětí (kalendář)
26. a 27. 10. podzimní prázdniny

Září 2017
7. 9. 2. a 3. tř. - návštěva knihovny
8. 9. 2.-5 tř. - Mělnický festival sportu (na hřišti za halou BIOS)
29. 9. ředitelské volno

Srpen 2017
29.-30. 8. zápis do školní družiny (14-16 h)

Červenec 2017
Děkujeme tatínkovi Kateřiny Najmanové za odvezení hliníku do sběrny.

Červen 2017
21. 6. focení tříd
27. 6. školní sportovní olympiáda
30. 6. VYSVĚDČENÍ (do 8.30 h; v tento den není v provozu školní jídelna ani školní družina)

Duben 2017
10. a 11. 4. zápis dětí do 1. třídy 2017/2018 - dle rozpisu na pozvánkách (14-17 h); informace z MÚ Mělník, kritéria k přijetí
25. 4. zveřejněny výsledky zápisu do 1. třídy

Březen 2017
21. 3. - přivítání jara s motýlky

Leden 2017
Vyučování v roce 2017 začíná v ÚTERÝ 3. 1.
4. 1. - 2. a 5. tř. - kurz bruslení (7 lekcí, vždy ve středu; v lednu 8.30-9.30 h, od února 10.00-11.00 h)

Prosinec 2016
14. 12. výlet do skanzenu v Přerově nad Labem (9.40 - 14.00 h)
19. 12. (kolem 10.00 h) - Zvonkový průvod po okolí školy
19. 12. (15-17 h) Vánoční jarmark
20. 12.  projekt Vánoce s tvořením (ve třídách)
21. a 22. 12.  ředitelské volno

Listopad 2016
Zástupcem rodičů do školské rady byla zvolena paní Eva Šimáňová.
Všem děkujeme za účast.
8. 11. fotograf ve škole

Říjen 2016
3.-7. 10. škola v přírodě (3.-5. třída): hotel Star Benecko 46, 514 01 Benecko
12. 10. (od 8.00 h) až 14. 10. (do 8.00 h) - sběr netříděného papíru (sběr do kontejneru na zahradě)
14. 10. - 1. a 2. tř. - sportovní dopoledne v areálu Mělník - Podolí (odkaz zde)
18.-21. 10. volby do školské rady z řad zákonných zástupců
24. a 25. 10 ředitelské volno
26. a 27. 10 podzimní prázdniny


INFORMACE k CD-ROM v pracovním sešitu HAPPY HOUSE a HAPPY STREET:
V novém systému Windows 10 se vyskytly potíže se spuštěním CD-ROM,
materiály z disků jsou na internetových odkazech:

Prázdniny a organizace školního roku 2017/2018.