Školní rok 2020/2021 | ZŠ Mělník-Mlazice

Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice

Školní rok 2020/2021 30.8.2020

Školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zdravím vás na konci prázdnin. Nový školní rok bude ovlivněn preventivními opatřeními v souvislosti s epidemií Covid-19. Opatření pro školy jsou uvedena v manuálu MŠMT.

Začátek školního roku proběhne podle následujícího harmonogramu:

Úterý 1. 9. 2020

 • slavnostní zahájení školního roku od 8.00 do 8.45
 • rodiče žáků 1. ročníku mohou děti doprovodit do budovy školy a do třídy v případě, že nejeví známky infekčního onemocnění a nepřišli do kontaktu s osobou pozitivní na covid19
 • družina není v provozu

Středa 2. 9. 2020

 • třídnické hodiny (seznámení se školním řádem, bezpečností, hygienickými pravidly, rozvrhem hodin; výměna učebnic)
 • vstup zákonných zástupců do budovy školy je od 2. 9. možný pouze v odůvodněných případech po předchozí tel. dohodě
 • žáci 1. ročníku mají třídnické hodiny od 8.00 do 9.40
 • konec vyučování: 2. - 5. ročník v 11.45
 • družina je v provozu od 6.30 do 16.45

Čtvrtek 3. 9. 2020

 • třídnické hodiny (třídní pravidla, výměna učebnic, kontrola dokumentace, žákovské knížky)
 • žáci 1. ročníku mají třídnické hodiny od 8.00 do 9.40
 • konec vyučování pro 2. – 5. ročník v 11.45
 • družina v provozu od 6.30 do 16.45

Pátek 4. 9. 2020

     •    žáci 1. ročníku od 8.00 do 10:50

     •   konec vyučování pro 2. – 5. ročník v 11.45

     •   družina v běžném provozu

Od pondělí 7. 9. 2020 probíhá výuka dle stálého rozvrhu hodin s následujícími opatřeními:

Budou posílena preventivní hygienická opatření. Žáci si budou mýt ruce po příchodu do školy a častěji během dne. Dezinfekce je k dispozici u vstupu do budovy a u umyvadel na toaletách. Dezinfekční mýdla jsou umístěna i na umyvadlech v kmenových třídách.

Úklid bude ve škole prováděn v častějších intervalech

Při příznacích virového onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, apod.) bude žák v souladu s manuálem okamžitě izolován ve speciální místnosti a rodiče budou vyzváni, aby ho neprodleně ze školy vyzvedli. Žádám rodiče, aby dítě s výše uvedenými příznaky do školy neposílali.

Rodičům a dalším osobám bude omezen přístup do budovy. V případě potřeby konzultace využívejte přednostně telefonickou či emailovou komunikaci. Bude-li nutná osobní návštěva ve škole, vždy si ji předem s příslušným zaměstnancem domluvte na odpolední hodiny.

Na září máme naplánováno zopakování a upevnění učiva z období distanční výuky, a to zejména v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk,
a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti. Hodnocení bude orientováno formativně (slovní hodnocení, sledování individuálního pokroku, popisná zpětná vazba), známkování bude v průběhu opakování omezené.

Dojde k omezení mimoškolních akcí, na nichž se setkává větší počet žáků z různých škol. Při mimoškolních akcích nebudeme využívat veřejnou dopravu. Nezhorší-li se epidemiologická situace, nadále budeme podporovat vzdělávací akce pro jednotlivé třídy (návštěva muzea, besedy; divadelní představení určená pouze pro žáky naší školy s rozestupy mezi jednotlivými třídami apod.).

Plavecký výcvik a kurzy bruslení se uskuteční.

Děkuji za pochopení a věřím, že i přes uvedená omezení prožijeme společně příjemný školní rok.

Mgr. Petra Hrušková, ředitelka školy

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
On-line omluvenka

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít omluvenku
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít