Zápis do 1.třídy 2021/2022 | ZŠ Mělník-Mlazice

Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice

Zápis do 1.třídy 2021/2022 17.3.2021

Zápis do 1.třídy 2021/2022

Vážení rodiče,

termín zápisu je stanoven na 12. 4. 2020 – 23. 4. 2020. V doručeném dopise
a na webových stránkách školy najdete důležité formuláře a dokumenty. Vyplňte prosím

a) zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

b) nebo žádost o přijetí a žádost o odklad povinné školní docházky.

c) společně s formuláři zašlete i kopii rodného listu dítěte

d) pokud trvalé bydliště dítěte není shodné s trvalým bydlištěm zákonného zástupce, zašlete potvrzení o trvalém bydlišti dítěte 

Budete-li žádat o odklad školní docházky, mohou nastat následující varianty:

 1. Máte k dispozici doporučení PPP a lékaře? Přiložte je k žádosti o přijetí a žádosti o odklad, vystavíme vám rozhodnutí o odkladu, které vám zašleme poštou.
 2. Máte k dispozici pouze 1 doporučení, či nemáte žádné? Doručte nám samotnou žádost o přijetí a žádost o odklad, přerušíme správní řízení a vyzveme vás k dodání potřebných doporučení v pozdějším termínu.

Pečlivě vyplněné žádosti (nezapomeňte prosím uvést číslo svého mobilního telefonu a emailovou adresu, abychom s vámi mohli v případě potřeby komunikovat) opatřete svým podpisem, vyplněné datum musí být v souladu s termínem zápisu. Nepište tedy prosím do dokumentů dřívější datum než 12. 4. 2021, ani pozdější datum než 23. 4. 2021. Poznamenejte si přidělené registrační číslo/kód uvedený na žádostech, které jste obdrželi poštou. Seznam přijatých žáků nebude vyvěšen jmenovitě, zveřejněny budou pouze číselné kódy, a to nejpozději 12. 5. 2020 vyvěšením na vchodových dveřích školy a na webových stránkách školy.

Nahlížení do spisu je možné 22. dubna 2021 od 10 - 11hodin v ředitelně školy (popř. po telefonické domluvě).

Žádost o přijetí společně se zápisním listem / žádost o odklad můžete ve výše uvedeném termínu zápisu doručit jedním z následujících způsobů:

 •  Poštou na adresu školy: Základní škola Mělník – Mlazice, příspěvková organizace

     Českolipská 1386

     276 01 Mělník

 •  Vhozením obálky s dokumenty do schránky na vchodových dveřích školy v pracovních dnech od 8.00 do 16.00. Schránka bude v době zápisu barevně označena a každý den v 16 hodin budou doručené obálky vyzvednuty.
 • Datovou schránkou na adresu: t5jmppu
 •  E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na reditel@zsmlazice.cz . V případě e-mailu vezměte na vědomí, že posíláte citlivé osobní údaje.

Seznamte se prosím s vnitřní směrnicí Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022, Č.j.: D/ 1/ 2021:

 

 Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021

Přednostně budou přijaty:

 1. Děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělníka číslo 3/2016 O společných školských obvodech základních škol, a děti po odkladu povinné školní docházky s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělníka číslo 3/2016 O společných školských obvodech základních škol do maximálního celkového počtu 20 žáků.
 2. Nedosáhne-li počet přijímaných spádových žáků 20, budou jako další v pořadí přijati sourozenci stávajících žáků.
 3. Pokud počet přijatých dětí dle bodu 1 a 2 nedosáhne počtu 20, budou moci být přijaty i děti z nespádových oblastí města Mělníka.
 4. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří splňují kritérium
  č. 1 (resp. kritérium č. 2, poté kritérium 3), protože by došlo k překročení kapacity hygienického zařízení školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.

Na stránkách školy najdete také doporučení, jak rozpoznat školní nezralost a jak můžete pomoci svému dítěti před vstupem do 1. třídy.

Pokud bude ukončen nouzový stav a mimořádné opatření, kterým bylo rozhodnuto o uzavření škol před koncem školního roku, pozveme vás a vaše děti na jedno červnové odpoledne do školy, abyste měli možnost seznámit se s paní učitelkou a s prostředím, ve kterém budou vaše děti trávit školní léta.

Jestli víte, že dítě nastoupí na jinou základní školu a nechcete žádat o přijetí na naší škole, přestože patříte adresou bydliště do naší spádové oblasti, informujte nás o této skutečnosti emailem na reditel@zsmlazice.cz nejpozději do 23. 4. 2020.

Mgr. Petra Hrušková, ředitelka školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít