Prezenční výuka od 30.11. | ZŠ Mělník-Mlazice

Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice

Prezenční výuka od 30.11. 27.11.2020

Prezenční výuka od 30.11.

Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka pro žáky 3. až 5.ročníku.

Výuka bude organizována dle pravidel MŠMT:

-  výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy tříd se neprolínají ani neslučují), doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd

-  žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky    po celou dobu pobytu ve škole

- za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy

- doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy

- za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny

 

Rozvrh hodin zůstává v platnosti stejný jako v září.

 

Školní družina bude s ohledem na dodržení daných pravidel v provozu pouze od 11.40 do 16.30. Provoz ranního kroužku se ruší, neboť v něm nelze dodržet podmínku homogenity skupin. Skupiny v odpolední školní družině budou totožné
s třídními kolektivy a budou je mít na starosti následující paní vychovatelky:

1. třída – Monika Petržílková

2. třída – Ivana Vejdělková

3. třída – Radomíra Sojková

Pravidla vyzvedávání dětí ze ŠD zůstávají v platnosti stejná jako v září.

Vstup do budovy bude probíhat následujícím způsobem:

7:30 - 7:45 – 1. třída – hlavní vchod

                       2. a 3. třída – vchod u ateliéru ZUŠ

7:45 – 7:50 – 4. a 5. třída – hlavní vchod

Žáci by při vstupu měli dodržovat rozestupy. Zákonným zástupcům je umožněn vstup do školy pouze ke skleněným dveřím.

Roušky jsou nově povinné i při vyučování ve třídě, tedy nejen ve společných prostorách školy. Žáci by s sebou měli mít alespoň jednu náhradní roušku.

V případě dotazů se obracejte na třídní učitelky nebo na vedení školy.

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

Mgr. Petra Hrušková, ředitelka školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít