Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník | ZŠ Mělník-Mlazice

Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice

Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník 13.11.2020

Prezenční výuka pro 1. a 2. ročník

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Moc si přejeme, aby další ročníky následovaly co nejdříve.

Výuka bude organizována dle pravidel MŠMT:

-  výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy tříd se neprolínají ani neslučují), doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd

-  žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky    po celou dobu pobytu  ve škole

-  je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

- za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy

- doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy

- za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny

 

Rozvrh hodin zůstává v platnosti stejný jako v září.

 

Školní družina bude s ohledem na dodržení daných pravidel v provozu pouze od 11.40 do 16.45. Provoz ranního relaxačního kroužku se ruší, neboť v něm nelze dodržet podmínku homogenity skupin. Skupiny v odpolední školní družině budou totožné
s třídními kolektivy a budou je mít na starosti následující paní vychovatelky:

1. třída – Monika Petržílková

2. třída – Ivana Vejdělková

Pravidla vyzvedávání dětí ze ŠD zůstávají v platnosti stejná jako v září.

Budova školy bude pro žáky otevřena od 7:40, žáci by při vstupu měli dodržovat rozestupy. Zákonným zástupcům je umožněn vstup do školy pouze ke skleněným dveřím.

Školní jídelna bude pro žáky v provozu. Obědy pro žáky 1. a 2. ročníku jsou od 18. 11. hromadně přihlášeny. Pokud o obědy nemáte zájem, můžete je odhlásit běžným způsobem.

Roušky jsou nově povinné i při vyučování ve třídě, tedy nejen ve společných prostorách školy. Žáci by s sebou měli mít alespoň jednu náhradní roušku.

V případě dotazů se obracejte na třídní učitelky nebo na vedení školy.

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

Mgr. Petra Hrušková, ředitelka školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít