Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
Vítejte na stránkách ZŠ Mělník-Mlazice
  • Úvod
  • Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy 22.2.2023

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče a milí předškoláci,

zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech  12. a 13. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin v ředitelně školy. Zápis proběhne pouze formálně odevzdáním příslušných dokumentů rodiči ve škole, popř. zasláním datovou schránkou. Pro přijaté děti a jejich rodiče se v průběhu června uskuteční setkání, o kterém budeme informovat.

K zápisu s sebou přineste:

  • vyplněné žádosti (o přijetí; pokud chcete odklad školní docházky, žádost o odklad) - na žádost prosím uveďte dubnové datum
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče)

Termín zápisu si rezervujte od 6. března 2023 na stránce https://zapiszs.melnik.cz/

Jestliže chcete požádat o odklad školní docházky svého dítěte, dostavte se k zápisu s potřebnými doporučeními a na webových stránkách  https://zapiszs.melnik.cz/  si vygenerujte žádost o odklad.

Odklad povinné školní docházky

Školský zákon : Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením :

  • příslušného školského poradenského zařízení (většinou pedagogicko – psychologická poradna)  a současně také
  • odborného lékaře (např. obvodního pediatra) nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pravidla pro přijímání dětí do 1. třídy :

  1. Přednostně budou přijaty  děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělník č. 3/2016 a děti po odkladu povinné školní docházky z příslušného školského obvodu.
  2. Děti, jejichž sourozenec již školu navštěvuje.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít